Kancelaria Patentowa INVENTIX

Rok Założenia 1991

Get Adobe Flash player

NASZE USŁUGI - Kancelaria PaTentowa "INVENTIX"


NASZE USŁUGI - Wynalazki:

Badania sytuacji patentowej wynalazków w literaturze patentowej polskiej i międzynarodowej

Badania stanu techniki

Ekspertyzy zdolności patentowej wynalazków

Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków do UP RP

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP aż do uzyskania patentu

Ekspertyzy w sprawie naruszeń patentów 

Prowadzenie postępowania w sprawie naruszeń praw wyłącznych do wynalazków 

Umowy licencyjne w sprawie patentów NASZE USŁUGI - Znaki Towarowe:

Badania sytuacji ochronnej znaków towarowych w literaturze patentowej polskiej i międzynarodowej

Ekspertyzy zdolności ochronnej znaków towarowych

Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej znaków towarowych do UP RP

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP aż do uzyskania świadectwa ochronnego

Ekspertyzy w sprawie naruszeń praw do znaków towarowych

Prowadzenie postępowania w sprawie naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych

Umowy licencyjne w sprawie znaków towarowychNASZE USŁUGI - WZORY UŻYTKOWE:

Badania sytuacji ochronnej wzorów użytkowych w literaturze patentowej polskiej i międzynarodowej

Badania stanu techniki

Ekspertyzy zdolności ochronnej wzorów użytkowych

Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów użytkowych do UP RP

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP aż do uzyskania świadectwa ochronnego

Ekspertyzy w sprawie naruszeń praw do wzorów użytkowych

Prowadzenie postępowania w sprawie naruszeń praw wyłącznych do wzorów użytkowych

Umowy licencyjne w sprawie wzorów użytkowychNASZE USŁUGI - WZORY przemysłowe:

Badania sytuacji ochronnej wzorów przemysłowych w literaturze patentowej polskiej i międzynarodowej

Ekspertyzy zdolności ochronnej wzorów przemysłowych

Przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej wzorów przemysłowych do UP RP

Prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP aż do uzyskania świadectwa ochronnego

Ekspertyzy w sprawie naruszeń praw do wzorów przemysłowych

Prowadzenie postępowania w sprawie naruszeń praw wyłącznych do wzorów przemysłowych

Umowy licencyjne w sprawie wzorów przemysłowych